Un sudario axuda a descolgar da Cruz o corpo de Cristo A escaleira, un dos símbolos da Paixón de Cristo, que aparece con relativa frecuencia nos cruceiros de Galicia O corpo de Cristo é baixado da Cruz por Xosé de Arimatea e Nicodemo O Demo, con forma de serpe, aos pés da Virxe A Virxe Inmaculada, no fuste, vence ao Demo, que está aos seus pés en forma de serpe Un querubín coa cartela de INRI Un querubín sostén os cravos O arcanxo San Miguel loitando co demo, aos seus pés Arcanxo San Rafael Catro anxos sosteñen a parte superior do cruceiro Catro anxos sosteñen a parte superior do cruceiro Xosé de Arimatea e Nicodemo baixan da Cruz o corpo de Cristo Xosé de Arimatea e Nicodemo baixan da Cruz o corpo de Cristo San Xoán axuda a baixar o corpo de Cristo A Virxe María, nai de Xesús, de xeonllos aos seus pés A Madanela ao lado de María Un sudario axuda a descolgar da Cruz o corpo de Cristo A escaleira, un dos símbolos da Paixón de Cristo, que aparece con relativa frecuencia nos cruceiros de Galicia O corpo de Cristo é baixado da Cruz por Xosé de Arimatea e Nicodemo O Demo, con forma de serpe, aos pés da Virxe A Virxe Inmaculada, no fuste, vence ao Demo, que está aos seus pés en forma de serpe Un querubín coa cartela de INRI Un querubín sostén os cravos O arcanxo San Miguel loitando co demo, aos seus pés Arcanxo San Rafael Catro anxos sosteñen a parte superior do cruceiro Catro anxos sosteñen a parte superior do cruceiro Xosé de Arimatea e Nicodemo baixan da Cruz o corpo de Cristo Xosé de Arimatea e Nicodemo baixan da Cruz o corpo de Cristo San Xoán axuda a baixar o corpo de Cristo A Virxe María, nai de Xesús, de xeonllos aos seus pés A Madanela ao lado de María

Descripción visual do cruceiro
(desliza o rato amodo por encima das diferentes partes do  cruceiro e espera un segundo: pés de Cristo, mans, fuste, remates da cruz...)
A foto da dereita funciona igual que a da esquerda, pero indica con círculos vermellos, os puntos onde está a información
Nota: esta opción podría no funcionar en todos los navegadores de internet, tanto en móviles como en ordenadores