Ir a la página de inicio Visualizar mapa de cruceiros Cruceiros de A Coruña Cruceiros de Lugo Cruceiros de Ourense Cruceiros de Pontevedra Mapas
        Restauración de cruceiros        


Con maior frecuencia do que cabería esperar os cruceiros sofren "accidentes" que lles producen, en maior ou menor medida, danos. Algún vehículo que choca contra eles (desencravo de Eiroa), algunha rama dunha árbore que cae encima (San Lorenzo de Agrón), unha tormenta, vandalismo (cruceiro de Geo en Cangas)...
E aínda que en moitas ocasións o resultado do accidente é desastroso para o cruceiro, pois termina en dúcias de cachos, a restauración do mesmo é posible (como o demostra o xa mencionado desencravo de Eiroa).
Un dos cruceiros que sufriu dános con motivo dun temporal en xaneiro de 2009 é o Cruceiro de Pousada, parroquia de O Araño, concello de Rianxo (cruceiro que xa sufrira danos con anterioridade, en 1990, cando foi derrubado por unha carroceta)
Este cruceiro de Pousada foi restaurado baixo a supervisión de Carlos Henrique Fernández Coto (arquitecto) e Mª Asunción Terroso Hernández (Técnico restaurador de Bens Culturais).
Usando como base esta restauración imos expoñer unhas ideas sobre a restauración dun cruceiro.
(Fotos, vídeos e datos facilitados por Carlos Henrique Fernández Coto ou tomadas da Concellería de Deportes e Patrimonio Histórico do Concello de Rianxo)

        ¿Quen debe facer a restauración?   

  • Persoal especializado, baixo a dirección dun restaurador

        ¿Qué materiais se empregan?   

  • Para a unión de pezas desprendidas e fragmentadas faise un cosido estrutural mediante varelas de fibra de vidro embebidas con resina epoxídica. Si houbese varelas de aceiro previas (como no caso do cruceiro de Pousada) serán substituidas tamén por varelas de fibra de vidro.
  • Morteiro de restauración para selar a unión das pezas cosidas (morteiro formado por Cal hidráulico NHL, area fina de Xinzo, dispersión de resina acrílica (Acril 33) e pigmentos minerais).
  • Chumbo líquido -que se consegue con calor- (para a absorción de movementos producidos por vibracións e a acción do vento). O chumbo debe penetrar ben para que non queden ocos dentro do cruceiro, pois o osíxeno é corrosivo e de ahí a necesidade de que non os haxa.
  • Tratamento biocida sobre a pedra.
  • Paletiñas, brochas, cepillos de "cerdas", auga (de mangueira, nunca auga a presión), xabón neutro...
Fotos e video: Concellería de Deportes e Patrimonio Histórico do Concello de Rianxo Uso de auga (con mangueira), nunca de auga a presión

        ¿Qué materiais NON se deben empregar NUNCA?   

  • Cemento
  • Auga a presión (rompe as micropartículas da pedra, sobre todo a mica, un dos componentes do granito)
  • Resinas (nota: as resinas non deben expoñerse ao sol posto que son degradadas polos raios ultravioletas, aínda que -mezcladas con outros compoñentes- poden usarse para determinados fines)

        Pátina   

Debe respectarse a pátina da superficie. Do mesmo xeito os liques non deben eliminarse, pois cumpren unha función: protexen as partes máis débiles da pedra -as que son máis porosas- e forman parte da pátina da obra e da pegada do tempo, e aportan un importante valor de antigüidade.

        Un exemplo: Cruceiro de Pousada (Rianxo)   

Fotos do cruceiro de Pousada, antes da súa restauración Fotos das pezas do cruceiro que caeron ao chan    

Máis información e fotos da restauración no facebook da Concellería de Deportes e Patrimonio Histórico de Rianxo
Últimos pasos da restauración do cruceiro de Pousada
O cruceiro xa rematado:
Foto: Concellería de Deportes e Patrimonio Histórico do Concello de Rianxo
Correo de contacto: Rehabilitacion.Rianxo@gmail.com

Comment Form is loading comments...